Rólunk

MPE - OCM Segítő Szolgálat

Az MPE OCM Segítő Szolgálat célja, hogy önként vállalt feladatként, - az Úrtól kapott küldetésnek megfelelően- a segítségre szoruló emberek felé szolgáljanak keresztényi elvek alapján. A Segítő Szolgálat feladata, hogy az egyéni igényeknek megfelelően, a koruk, betegségük, mentális állapotuk, szociális helyzetük alapján segítségre szoruló személyek, lakókörnyezetükben történő legmagasabb színvonalú ápolása, gondozása megtörténjen.
Szociális szolgáltatások:
► házi segítségnyújtás
► szociális étkeztetés
► pszichiátriai betegek közösségi ellátása
A Segítő Szolgálat által nyújtott ellátások az országban 16 telephelyen és a hozzájuk tartozó ellátási területeken érhetők el. A Cigánymisszió egyes szociális szolgáltatásai 130 településen vannak jelen, amellyel napi szinten 10.000 embert érnek el.
A szegedi telephely 2009 óta működik. Szolgáltatásaink: szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szegeden és környékén, mindez 2012-ben bővült pszichiátriai betegek közösségi ellátásával, majd 2018-ban fejlesztő foglalkoztatással.


Fejlesztő Foglalkoztatás

2017-ben a foglalkozási rehabilitáció jog- és intézményrendszer több változáson ment keresztül. Ennek folyományaként  a szociális foglalkoztatás rendszere átalakult fejlesztő foglalkoztatássá. Szintén 2017-ben pályázatot írtak ki, amely lehetővé tette, hogy a közösségi pszichiátriai ellátásban részesülőket bevonjuk fejlesztő foglalkoztatásba. A finanszírozási időszak 2018. január 1-től 2020. december 31-ig tart.  A pályázat ideje alatt a következő munkatevékenységek megvalósítását tervezzük: általános épülettakarítás, kert- és parkgondozás, és ajándéktárgy készítés. A foglalkoztatás nem minden esetben történik a telephelyen, együttműködési megállapodást kötöttünk a szegedi Szent Miklós Plébániával. A programban résztvevőket egy fő segítő irányítja. Lényeges, hogy az adott munka sikerélményhez juttassa a foglalkoztatottakat, hiszen betegeink esetében a frusztráció tűrő képesség sok esetben átlag alatti. A betegség jellegének megfelelően lehetőség van a munkafázisok széttagolására, részekre osztására, sorozatos ismétlése. Legfontosabb célunk a fejlesztő foglalkoztatással az esély teremtés. Esély arra, hogy ellátottjaink későbbiekben a nyílt munkaerő-piacon szerepet vállaljanak. Fontos szempont a közösségi szerepvállalás, hiszen az aktivitás alapja, a kimozdulás otthonukból, a munkába állás, rendszeres jövedelem, kereset. Pozitív megerősítés, sikerélmény, dicséret = önbizalom erősödése = társadalomba illeszkedés erősítése. Valamennyi a fejlesztőfoglalkoztatásba bevont ellátott rendelkezik a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos munka- rehabilitációs alkalmassági szakvéleménnyel. Engedélyezett fejlesztői foglalkoztatási létszám: 10 fő.